Pravidla

supec


Pravidla

Holandský billiard, kterému se v Čechách a na Moravě říká ŠUPEC, na Slovensku ŠUĽANÁ, se hraje na desce o rozměrech 200 cm × 40 cm s 30 kulatými puky.

Hra je tříkolová. Puky se umísťují do čtyř slotů s hodnotami 1 až 4 body.

Puk musí být celým svým objemem v daném slotu, sporné puky se rozhodují přiložením rovného dřívka k dané hranici. Hráč, který získá nejvíce bodů, je vítěz.


Pokud byl puk již ve slotu a byl vystřelen dalším pukem, není započítán, zůstává ve hře.

Puk, který se do slotu dostane přes horní okraj hranice se dá bokem. Použije se až v dalším kole. Také puk, který se odrazem vrátí zpět až před startovní desku, se dá bokem a rovněž se s ním hraje až v dalším kole.

Spadne-li puk na hrací plochu, stane se součásti hry. Hráč jej nesmí vzít zpět.

Po každém ukončeném kole se puky ve slotech uspořádají k zadní stěně do sloupců po 4, 3, 2,... Se zbylými puky se pokračuje v následujícím kole.

usporadani

Počítání bodů

Po skončení 3. kola se počítají body.


Za celou řadu se započítává dvojnásobek bodů,
tzn. (1 + 2 + 3 + 4) krát 2 = 20.
Proto by mělo být na konci 3. kola co nejrovnoměrnější rozmístění puků v jednotlivých slotech.
Ostatní puky mají hodnotu bodů podle jejich umístění ve slotech.


Příklady

body1

body2

¨

body3